CIEKAWE LINKI
Marcin S. Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE I ŚLUZOWCE
OGRODU ROŚLIN LECZNICZYCH GDAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Macrofungi and slime molds of the Medical University
of Gdańsk Medicinal Plant Garde

http://www.kp.org.pl/pdf/pp/pdf2/PP_nr%201-2018_Wilga_21.pdf