PROJEKT 2

Rewitalizacja części Arboretum w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku.

Opis merytoryczny projektu:

Wykonanie projektu rewitalizacji części ogrodu stworzyło po raz pierwszy warunki ochrony kolekcji, jednocześnie znacząco podniosło walory przyrodnicze części Arboretum Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt zrealizowano poprzez dobranie odpowiednich nasadzeń, które zgodnie z celem projektu trwale i skutecznie zabezpieczone zostały przed potencjalnym ich zniszczeniem.

Wybór nasadzeń podkreśla charakter dendrologiczny tej części Ogrodu.

  • podżeń żebrowiec Blechnum spicant
  • długosz królewski Osmunda regalis
  • śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
  • cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis
  • przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
  • kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum
  • kokoryczka wonna Polygonatum odoratum

Wysadzono gatunki krajowe, w tym chronione, dotychczas nie uprawiane w naszym Ogrodzie. Nasadzenia wzbogacają istniejącą kolekcję dendrologiczną oraz dają nowe możliwości na realizację zadań o zróżnicowanej tematyce ekologicznej. Przybliżają znajomość gatunków rodzimych oraz chronionych w Polsce.

Wytyczona ścieżka nie tylko zabezpiecza nasadzenia ale również zapewnia do nich dostęp . Utwardzona droga oraz większe placyki, na których ustawiono ławki umożliwiają korzystanie z Ogrodu osobom starszym i niepełnosprawnym.

Projekt zrealizowano w część Arboretum otoczonej z trzech stron budynkami Wydziału Farmaceutycznego. Bezpośrednie połączenie z holem ułatwia korzystanie z tej części Ogrodu nie tylko zwiedzającym ale i pracownikom Uczelni.


Projekt realizowany w 2009.