DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
  1. Kształcenie studentów farmacji z zakresu botaniki i farmakognozji (znajomość roślin i surowców leczniczych).
  2. Udostępnianie Ogrodu studentom innych uczelni Trójmiasta.
  3. Wykonywanie prac magisterskich przez studentów Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

Działalność dydaktyczna ogrodu wyraża się między innymi poprzez właściwe prowadzenie kolekcji roślin, które stanowią ważną pomoc w nauczaniu botaniki i farmakognozji studentów farmacji, a także innych uczelni. Od 1972 roku w Ogrodzie są wykonywane przez studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego prace dyplomowe. Do 2002 roku wykonano także 43 prace pod kierunkiem kierownika Katedry Farmakognozji.

LITERATURA: Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J., Wilk S. 2002. Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział w książce pod red. Łukasiewicza A. i Puchalskiego J. Ogrody Botaniczne w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa.