www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA arrow DZIAŁALNOŚĆ arrow PUBLIKACJE I POSTERY
poniedziałek, 08 sierpnia 2022
 
 
Menu główne
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
INFORMACJE
DZIAŁALNOŚĆ
KOLEKCJE
HISTORIA
ZWIEDZANIE
INDEX SEMINUM
GALERIA ZDJEĆ
PROJEKTY I SPONSORZY
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 33
Odnośniki: 0
odwiedzających: 333017
PUBLIKACJE I POSTERY Drukuj E-mail

PUBLIKACJE
Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J. 1999. Tworzenie kolekcji i aklimatyzacja niektórych taksonów z gromady Gymnospermatophyta w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 8: 9-16.

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J., Wilk S. 2002. Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział w książce pod red. Łukasiewicza A. i Puchalskiego J. Ogrody Botaniczne w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa.

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J. 2002. Uprawa drzew i krzewów z rodziny Taxodiaceae w rejonie nadmorskim - Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 11: 65-69, 2002. http://www.ib-pan.krakow.pl/pubs/articles?pub=11&annual=2002&art=1069

Cisowski W., Zielinska-Stasiek M. 2004. Ogród Roślin Leczniczych członkiem BGCI. Gazeta AMG 12: http://old.gumed.edu.pl/uczelnia/gazeta/artykul.php?id=510

Pobłocka-Olech L. 2009. Grant dla Ogrodu Roślin Leczniczych, strona 32, Gazeta AMG 3.

Zarembska J., Krauze-Baranowska M. 2010. Nowy Index Plantarum. Gazeta AMG 4, strona 26 http://gazeta.gumed.edu.pl/attachment/attachment/8440/Gaz2010_04.pdf

Zielińska-Stasiek M. 2003. Wspomnienie o Dr farm. Leokadii Steckiej-Paszkiewicz (1923-2003). Gazeta AMG 3. http://old.gumed.edu.pl/uczelnia/gazeta/artykul.php?id=450

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J., Janiuk-Szewczyk I. 2000. Badania i obserwacje gatunków z rodziny złożonych Asteraceae z kolekcji Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 9: 135-140.

Zielińska-Stasiek M., Zarembska J. 2006. Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku. Panacea, 1: 15-17. http://www.panacea.pl/articles.php?id=171

REFERATY I POSTERY - streszczenia z referatów i posterów znajdują się w materiałach z poszczególnych zjazdów i konferencji.

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Wilk S. 1992. Ocena wartości użytkowej ziela Ocimum basilicum L. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Warszawa (poster).

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Stołyhwo A. 1994. Poszukiwanie surowców roślinnych zawierających oleje bogate w NNKT lub kwas oleinowy. Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna, Lublin (referat).

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J. 1998. Drzewa i krzewy z rodziny Cupressaceae w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk (poster).

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Stołyhwo A. 2001. Badania lipidów w niektórych roślinach z rodziny Asteraceae i Brassicaceae. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań (poster).

Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J. 2002. Uprawa drzew i krzewów z rodziny Taxodiaceae w rejonie nadmorskim - Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Poznań (poster).

Krauze-Baranowska M., Zarembska J., Sudnik K. 2010. Historia Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zjazd Farmaceutyczny, Gdańsk (poster).

*Katedra oraz Zakład Farmakognozji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, pl. Nankiera 1, 50-140 Wrocław


Pobłocka-Olech L., Sudnik K., Zarembska J., Krauze-Baranowska M. 2008. Roślinne surowce kosmetyczne w kolekcji ORL
Cosmetic plants in the collection of the Medicinal Plants Garden. Sesja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego AMG, Gdańsk (poster).

Sulma T. Tumiłowicz H. Sajkowicz J. 1963. Próby aklimatyzacji i uprawy lulecznicy himalajskiej (Scopolia lurida Dun.) na Pobrzeżu Gdańskim w latach 1957-1960. Acta Poloniae Pharmaceutica, XIX, 6; 507-522.

Tumiłowicz H. 1958. Z badań nad kminkiem zwyczajnym (Carum carvi L.). Acta Poloniae Pharmaceutica, 5; 371-384.

Tumiłowicz H. 1965. Z badań nad kminkiem jednorocznym (Carum carvi L. f. annuus) w latach 1963 i 1964. Farmacja Polska, 19-20; 724-728.

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W. 1995. Krajowe surowce roślinne bogate w kwas oleinowy. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków (poster).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J. 1997. Próby aklimatyzacji drzew i krzewów z rodziny Taxodiaceae w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Konferencja Naukowa w Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy-Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych i Zoologicznych (referat).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W. 1999. Tłuszcze niektórych roślin ozdobnych. Konferencja Naukowa Polskich Ogrodów Botanicznych, Baszkowice koło Szczecina (referat).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J., Wilk S., Janiuk-Szewczyk I., Grzęda M., Sudnik K., Kosmus T. 1999. Aklimatyzacja niektórych drzew i krzewów z gromady Gymnospermatophyta w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Sesja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego AMG, Gdańsk (poster).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J., Wilk S., Janiuk-Szewczyk I., Grzęda M., Sudnik K., Kosmus T. 2000. Uprawa i aklimatyzacja niektórych drzew i krzewów nagozalążkowych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wirty (poster).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J. 2000. Kolekcja roślin leczniczych z rodziny Boraginaceae w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych w Bolestraszycach koło Przemyśla (poster).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J. 2000. Rośliny lecznicze z rodziny Lamiaceae w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Konferencja Naukowa z okazji 75-lecia Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, Poznań (poster).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J., Janiuk-Szewczyk I. 2000. Badania i obserwacje gatunków z rodziny złożonych Asteraceae z kolekcji Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Lublin (poster).

Zielińska-Stasiek M., Cisowski W., Zarembska J. 2003. Rośliny lecznicze i chroniące zdrowie strefy klimatu ciepłego w kolekcjach Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. The plant of tropical zone used for health protection and as medicinal ones-collection of Medicinal Plant Garden in Gdańsk. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Łódź (poster).

Zarembska J., Zielińska-Stasiek M., *Cisowski W., Sudnik K., Łuczkiewicz M., Krauze-Baranowska M. 2007. 15 lat Arboretum Ogrodu Roślin Leczniczych AMG. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Kielce (poster).

Zarembska J., Sudnik K., Zielińska-Stasiek M., *Cisowski W., Pobłocka L., Krauze-Baranowska M. 2008. Kolekcja drzew i krzewów z rodziny Cupressaceae w Arboretum Ogrodu Roślin Leczniczych AMG. Gołuchów (poster).

Zarembska J., Sudnik K., Pobłocka-Olech L., Krauze-Baranowska M. 2016. Kolekcje roślin użytkowych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji GUMed. Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych w Ziołowym Zakątku - Koryciny (poster).

 
wstecz
 
Top! Top!