www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA arrow DZIAŁALNOŚĆ arrow DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
poniedziałek, 08 sierpnia 2022
 
 
Menu główne
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
INFORMACJE
DZIAŁALNOŚĆ
KOLEKCJE
HISTORIA
ZWIEDZANIE
INDEX SEMINUM
GALERIA ZDJEĆ
PROJEKTY I SPONSORZY
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 33
Odnośniki: 0
odwiedzających: 333011
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Drukuj E-mail
  1. Prowadzenie bogatych, naukowo udokumentowanych kolekcji (także w formie upraw na większą skalę) roślin głównie leczniczych, ale także użytkowych i ozdobnych. Kolekcje i uprawy dostarczają materiału roślinnego dla badań fitochemicznych, taksonomicznych, aklimatyzacyjnych, z zakresu ochrony środowiska oraz do optymalizacji upraw roślin leczniczych i użytkowych.
  2. Ochrona poprzez uprawę w ORL gatunków rzadkich i ginących z regionu Pomorza i kraju.
  3. Aklimatyzacja nowych gatunków roślin leczniczych oraz użytkowych i ozdobnych w warunkach klimatycznych Wybrzeża.
  4. Wdrażanie do upraw w gruncie roślin uzyskanych w wyniku mikronamnażania w Pracowni Kultur Tkankowych Roślin Wyższych Katedry i Zakładu Farmakognozji AMG.
  5. Wydawanie co dwa lata Index Seminum - wykazu nasion i co 4 lata Index Plantarum - wykazu roślin, który w dziejach Ogrodu został wydany po raz pierwszy w 1993 roku.
  6. Prowadzenie wymiany naukowej (informacje, publikacje, nasiona i sadzonki) z 200 Ogrodami Botanicznymi w Polsce i na świecie.
  7. Udział w zjazdach i konferencjach naukowych oraz prezentowanie referatów i posterów.
  8. Regularne publikowanie prac naukowych dotyczących badań fitochemicznych oraz prac uprawowych roślin leczniczych i innych prowadzonych w Ogrodzie.

 

Działalność naukowa ORL jest ukierunkowana na prace z roślinami leczniczymi. Prowadzone są również prace nad roślinami chroniącymi zdrowie, wykorzystywanymi do nasadzeń w zanieczyszczonych i skażonych środowiskach, głównie wielkomiejskich i przemysłowych. Prace z tymi roślinami, mają na celu zapobieganie skażeniu powietrza i eliminację ich skutków, opierają się na roślinach jako producentach tlenu, eliminujących zarazem dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia. Ponadto traktują rośliny jako zieloną masę absorbującą na swej powierzchni szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, szczególnie metale ciężkie, np. ołów, kadm, rtęć, i inne. Preferowane są rośliny szpilkowe, szczególnie te gatunki, które wykazują odporność na zanieczyszczenia wielkomiejskie i przemysłowe oraz związane z transportem samochodowym.
Działalność naukowa ORL obejmuje także regularny udział w zjazdach naukowych. Publikowane prace dotyczą wyników uprawy roślin leczniczych i chroniących zdrowie w warunkach klimatu południowego Bałtyku.
Wszystkie badania prowadzone w Ogrodzie Roślin Leczniczych i uzyskane wyniki są systematycznie rejestrowane i gromadzone w komputerowej bazie danych Ogrodu, w dokumentacji zielnikowej i fotograficznej, a także znajdują wyraz w publikacjach, doniesieniach zjazdowych oraz pracach dyplomowych.

LITERATURA: Cisowski W., Zielińska-Stasiek M., Zarembska J., Wilk S. 2002. Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział w książce pod red. Łukasiewicza A. i Puchalskiego J. Ogrody Botaniczne w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa.

 
dalej »
 
Top! Top!