www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA arrow HISTORIA
poniedziałek, 08 sierpnia 2022
 
 
Menu główne
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
INFORMACJE
DZIAŁALNOŚĆ
KOLEKCJE
HISTORIA
ZWIEDZANIE
INDEX SEMINUM
GALERIA ZDJEĆ
PROJEKTY I SPONSORZY
Statystyka
Użytkownicy: 2
Nowości: 33
Odnośniki: 0
odwiedzających: 333024
HISTORIA Drukuj E-mail

HISTORIA I POWSTANIE OGRODU

Powstanie Ogrodu Roślin Leczniczych związane jest bezpośrednio z utworzeniem w 1946 r. Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Działający wówczas, pod kierownictwem prof. dr Wacława Strażewicza, Komitet Organizacyjny Wydziału Farmacji powziął decyzję o utworzeniu Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych. Zorganizowanie Ogrodu i sprawowanie nad nim opieki naukowej Komitet powierzył prof. dr Tadeuszowi Sulmie, kierownikowi Katedry Botaniki i Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku.

Prof. dr hab. Tadeusz Sulma - absolwent Oddziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wieloletni kierownik Katedry Botaniki Ogólnej Politechniki Gdańskiej, a następnie kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Wydział Farmaceutyczny, a wraz z nim Ogród Botaniczny, powstał jako pierwsze tego typu placówki naukowe w dziejach Gdańska. W trudnych powojennych warunkach zakładano Ogród na zwykłym miejskim placu, przylegającym do zabudowań Wydziału. Prace w większej mierze wykonywano społecznie. Pod kierunkiem prof. Sulmy uczestniczyli w nich, wraz z młodzieżą akademicką, pracownicy Katedry Botaniki : mgr inż. Zofia Skonieczna-Kozłowska, mgr Helena Tumiłowicz, mgr Helena Tokarz, dr Zofia Schwarz i inni.

Oficjalną działalność Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych rozpoczął jesienią 1948 roku.

Mgr Helena Tumiłowicz - absolwentka SGGW w Warszawie, w której przeżyła okupację i Powstanie Warszawskie. W latach 1945/50 została st. asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze Botaniki AMG, gdzie pracowała do osiągnięcia wieku emerytalnego. Położyła wyjątkowo duże zasługi przy rozbudowie i rozwoju Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych.

Prof. dr hab. Helena Tokarz - absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Botaniki Farmaceutycznej AMG, a następnie kierownik tej Katedry.

W 1954 roku z części ogrodu utworzono Ogród Farmakognostyczny, którego kierownikiem został prof. dr hab. Józef Kołodziejski, kierownik Katedry Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 1970 roku, w akcji tworzenia Instytutów, oba Ogrody, Botaniczny i Farmakognostyczny, odłączono od odpowiednich Katedr i utworzono z nich samodzielną jednostkę, której nadano nazwę używaną do dziś - Ogrodu Roślin Leczniczych /ORL/. Kierownikiem ORL została dr Leokadia Stecka-Paszkiewicz, adiunkt Katedry Farmakognozji, która na tym stanowisku pracowała do osiągnięcia wieku emerytalnego.

W 1984 roku obowiązki kierownika Ogrodu pełnił mgr inż. Stefan Wilk, który od 1970 r. pracował w Ogrodzie na stanowisku st. specjalisty i poświęcał się z oddaniem pracy w Ogrodzie, aż do przejścia na emeryturę.

W listopadzie 1984 r. Ogród Roślin Leczniczych został włączony, jako część składowa do Katedry i Zakładu Farmakognozji, której kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Gill. Stan ten obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W latach 1984-2005 kierownikiem Ogrodu Roślin Leczniczych został st. wykładowca Katedry i Zakładu Farmakognozji dr Maria Zielińska-Stasiek.

W 1988 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych został prof. dr hab. Wojciech Cisowski, który pełnił tę funkcję do 2005 roku.

Nadzór naukowy nad Ogrodem spoczywa w rękach kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji, którym jest obecnie prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska.

LITERATURA: Cisowski W., Zielińska- Stasiek M., Zarembska J., Wilk S. 2002. Ogród roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział w książce pod red. Aleksander Łykasiewicz i Jerzy Puchalski. Ogrody Botaniczne w Polsce. Warszawa. Wydawnictwo: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa.

POSTER: HISTORIA ROZWOJU OGRODU ROŚLIN LECZNICZYCH GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WSPOMNIENIA: Wspomnienie o dr farm. Leokadii Steckiej-Paszkiewicz (1923-2003) http://old.gumed.edu.pl/uczelnia/gazeta/artykul.php?id=450

 
 
Top! Top!